اکبر شهریاری

دعایی برای جوانان

🔺️ شهید حاج قاسم سلیمانی در پشت صحنه فیلم آن۲۳نفر: خداوند این غیرت و روحیه و معنویتی که اینها از قبل از جبهه، حین جبهه، زمان اسارت و در زمان کتک‌خوردن‌ها داشتند، به همه‌ی اطفال و همه‌ی جوانان ما عطا کند. ۹۷/۷/۱۳

 

 

1401/12/14 12:10 اکبر شهریاری


دیدگاهی ثبت نشده است

فراخوان جشنواره داستان کوتاه جان فدا