ایران مظهر قدرت اسلام

شهید حاج قاسم سلیمانی: ایران مثل یک کوه است، خداوند هم طوری مقرر کرده این کشور را، در وسط این مرز عالم اسلامی قرار بگیرد، سکان این است، ثبات این است، هیچ‌وقت ایران تکفیرخیز نیست، هیچ وقت ایران بحران‌خیز نیست…

 

بنیاد مکتب حاج‌قاسم براساس گزیده‌ای از بیانات ماندگار شهید حاج قاسم سلیمانی کلیپ‌نوشت «ایران مظهر قدرت اسلام» را منتشر کرد.

1402/02/19
0
01:30


دیدگاهی ثبت نشده است

فراخوان جشنواره داستان کوتاه جان فدا