«بچه‌های حاج‌قاسم»

کتاب «بچه‌های حاج‌قاسم» خاطرات سردار حسین معروفی از شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی است.

این کتاب نیز ازجمله آثاری است که به‌طور مستقیم به شهید سلیمانی نپرداخته است؛ اما حضور حاج‌قاسم سلیمانی که پدرانه لشکر 41 ثارالله را فرماندهی می‌کرد، در سیرِ موضوع اصلی مشهود است. خاطرات رزمندگان لشکر 41 ثارالله و فراز و فرودهای آن در دفاع‌مقدس و دوران اسارت توسط راوی مرور شده است. به‌گفته‌ی سردار معروفی، نام کتاب با مشورت جمعی از رزمندگان و آزادگان لشکر 41 ثارالله و بدون آگاهی حاج‌قاسم سلیمانی انتخاب شده بود تا با مخالفت ایشان مواجه نگردد.

کتاب «بچه‌های حاج‌قاسم» توسط خاطره‌نگار «افسر فاضلی شهربابکی» و انتشارات فاتحان به چاپ رسیده است.دیدگاهی ثبت نشده است

فراخوان جشنواره داستان کوتاه جان فدا