حبیب روزی طلب

«نمی‌خواست محور باشد»

حاج قاسم وارد مجلس شد. اولین نفری که حاجی را دید، بلند شد و به سمتش رفت. بقیه جمعیت هم بلند شدند و به سمت حاجی حرکت کردند. محافظ‌ها جایی همان جلو و بین مسئولان برای حاجی مشخص کرده بودند؛ اما حاجی بی‌اعتنا از آنجا رد شد! رفت حائل بین مردم و مسئولان را کنار کشید و بین جمعیت نشست.
دوباره، موج جمعیت به سمتش حرکت کرد. حاجی سریع جایش را عوض کرد و رو به مردم، با دست اشاره کرد و گفت: “لطفاً بفرمایین، بعد از مراسم، در خدمت همه هستم.” مراسم چهلم آیت الله حائری بود و حاج قاسم نمی‌خواست محور باشد.

📚  خاطرات مردم شیراز از حاج قاسم سلیمانی ، برگی از کتاب «#حافظ_دل‌ها»،  نوشته یوسف مذنب

 

1401/12/06 15:54 حبیب روزی طلب


دیدگاهی ثبت نشده است

فراخوان جشنواره داستان کوتاه جان فدا