زینب حیدری

ایشان [ حاج قاسم ] اینقدر صمیمیت ایجاد می‌کردند بین خودشان و فرزندان شهدا که واقعاً آدم می‌توانست نام پدر روی ایشان بگذارد. حاج قاسم یک چیز دیگری بود… فرق می‌کرد، با همه فرق می‌کرد. واقعا من مثل حاج قاسم نمی‌توانم هیچ جای دیگری پیدا کنم. حاج‌قاسم‌ها زیادند ولی مثل خودِ حاج قاسم نه…

🔺️ به روایت فرزند شهید اسماعیل حیدری

 

1401/11/16 14:21 زینب حیدری


دیدگاهی ثبت نشده است

فراخوان جشنواره داستان کوتاه جان فدا