«سلیمانی‌ها»

کتاب «سلیمانی‌ها» روایت‌هایی از بازتاب شهادت حاج‌قاسم سلیمانی و ابومهدی المهندس در زندگی مردم

در پی شهادت حاج‌قاسم و یارانش زندگی بسیاری از مردم ایران بالقوه یا بالفعل، کم یا زیاد، مقطعی یا مداوم، تحت‌تأثیر واقع شده است. تجربه‌نگاری‌های ثبت‌شده در این کتاب، نمونه‌هایی از این دست تأثیرهاست؛ که پس از جست‌وجو و مصاحبه با اقشار مختلف مردم به نگارش درآمده است.

مؤلفان کتاب «سلیمانی‌ها»: فریده الیاسی‌فرد، سمیرا چوبداری، مرضیه ذاکری، لطیفه نجاتی هستند که توسط انتشارات راه‌یار منتشر شده است.دیدگاهی ثبت نشده است

فراخوان جشنواره داستان کوتاه جان فدا