بازدید شاعر معاصر و استاد پیشکسوت ادبیات ایران از غرفه انتشارات «مکتب حاج قاسم»

میرشکاک در بازدید از غرفه مکتب حاج قاسم اظهار داشت: در دوران پس از جنگ نمی‌توان کسی را در ابعاد شخصیتی حاج قاسم یافت که اینگونه از مرز جهاد و مقاومت فراتر برود.

به گزارش روابط عمومی بنیاد مکتب حاج قاسم، یوسفعلی میرشکاک در این گپ و گفت صمیمانه از شخصیت شهید سلیمانی با تعبیر «حیرت‌انگیز» یاد کرد و افزود: در دوران پس از جنگ نمی‌توان کسی را در ابعاد شخصیتی حاج قاسم یافت که اینگونه از مرز جهاد و مقاومت فراتر برود.

میرشکاک این ساخت اساطیری را نیازمند حراست هوشمندانه دانست و تاکید کرد: متاسفانه تبلیغات آفتی است که در مقاطع مختلف، شخصیت‌های بسیاری را از عزتمندی و مقام والا به درجات پایین تنزل داده است و ما در مورد شخصیتی مثل حاج قاسم باید به‌ شدت مراقب باشیم تا اینگونه آفات سبب عادی و در دسترس بودن، و در نتیجه خدشه‌دار شدن ساخت ارزشمند این شهید نشود.

این شاعر خوش قریحه البته توصیه‌ای هم خطاب به دست اندرکاران مکتب حاج قاسم داشت و گفت: به خاطر داشته باشید این مراقبت و حراست سخت است ولی برای آن تلاش کنید.دیدگاهی ثبت نشده است

فراخوان جشنواره داستان کوتاه جان فدا