«شاید پیش از اذان صبح»

کتاب «شاید پیش از اذان صبح» اثری در وصف سردار دل‌ها، که شامل خاطرات و دلنوشته‌‌هایی برای شهید سلیمانی است.

احمد یوسف‌زاده در این کتاب با نثری روان و صمیمی و در قالبی نو، خاطرات خود از شهید سلیمانی را تدوین کرده است. نویسنده‌ی کتاب‌های «آن بیست و سه نفر» و «اردوگاه اطفال»، در این اثر خاطرات دست‌اول و کم‌تر گفته‌شده‌ای از مقاطع زمانی مختلف زندگی شهید سلیمانی مطرح نموده است که اغلب برگرفته از ارتباط و گفت‌وگوهای شخصی نویسنده با شهید سلیمانی است. مخاطب با مطالعه‌ی این کتاب می‌تواند به تصویری از زمینه‌های مختلف فکری، فرهنگی، سیاسی و اجتماعی مربوط به شهید حاج‌قاسم سلیمانی دست یابد.

کتاب «شاید پیش از اذان صبح» نوشته احمد یوسف‌زاده و انتشارات سوره مهر  آن را منتشر کرده است.دیدگاهی ثبت نشده است

فراخوان جشنواره داستان کوتاه جان فدا