لوح| با همه ارتباط برقرار کنید

حاج قاسم سلیمانی: با همه ارتباط خوب و مثبت برقرار کنید حتی با کسانی که ظاهرشان با شما متفاوت است. اگر هدف داری نترس! برو و اثر بگذار…

 

بنیاد مکتب حاج‌قاسم براساس گزیده ای از بیانات شهید حاج قاسم سلیمانی لوح «ارتباط خوب و مثبت برقرار کنید» را منتشر کرد.

1402/01/19 10:33 2
1
2


دیدگاهی ثبت نشده است

فراخوان جشنواره داستان کوتاه جان فدا