محسن قوطاسلو

همه روزها روز شماست…روز پدر، روز پاسدار، رور جانباز، روز سرباز امام زمان (عج)

 پاسدار جان فدا روزت مبارک…

 

1401/12/06 16:07 محسن قوطاسلو


دیدگاهی ثبت نشده است

فراخوان جشنواره داستان کوتاه جان فدا