محمد ابراهیم توفیقیان

قهرمانی که وسط میدان، حتی به فکر غذای آهوها در برف بود…  چون به دعای خیر آن‌ها اعتقاد داشت.

🔸تیزر فرهنگی ماموریت براساس خاطره‌ای واقعی از سردار قاسم سلیمانی

1401/12/27 13:17 محمد ابراهیم توفیقیان


دیدگاهی ثبت نشده است

فراخوان جشنواره داستان کوتاه جان فدا