نقاشی شنی | رفیق (21)

شهید آیت الله سیدابراهیم رئیسی: «شهید حاج قاسم سلیمانی نماد مجاهدت در کشور است.»

 

بنیاد مکتب حاج قاسم براساس روایت شهید آیت الله سیدابراهیم رئیسی از شهید سلیمانی، نقاشی شنی «رفیق» را منتشر کرد.

1403/03/08
0
17:10


دیدگاهی ثبت نشده است

فراخوان کنگرۀ ملی شعر شهید القدس