سخنگوی دولت در بازدید از غرفه بنیاد مکتب حاج قاسم:

ورود بنیاد مکتب حاج قاسم در حوزه کودکان و نوجوانان قابل تقدیر است

بهادری جهرمی گفت: کودکان و نوجوانان نیاز به توجه دارند و کتاب های خوبی برای این نسل در بنیاد مکتب حاج قاسم منتشر شده است.

به گزارش روابط عمومی بنیاد مکتب حاج قاسم، علی بهادری جهرمی سخنگوی دولت طی بازدید از غرفه بنیاد مکتب حاج قاسم در ششمین روز از نمایشگاه بین‌المللی کتاب اظهار داشت: کودکان و نوجوانان نیاز به توجه دارند و کتاب‌های خوبی برای این نسل در بنیاد مکتب حاج قاسم منتشر شده است.

بهادری جهرمی با تقدیر از اقدامات بنیاد مکتب حاج قاسم در حوزه کتاب، افزود: خوشحالم که بنیاد مکتب حاج قاسم در حوزه کودک و نوجوان ورود کرده است.دیدگاهی ثبت نشده است

فراخوان جشنواره داستان کوتاه جان فدا