گزارش تصویری | حضور پرشور مردم تهران در راهپیمایی روز قدس(1)

گزارش تصویری | تصاویر اختصاصی بنیاد مکتب حاج قاسم از حضور پرشور مردم تهران در راهپیمایی روز قدس همراه با گرامیداشت یاد شهید سلیمانی

 

1402/01/25 16:50 35
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35


دیدگاهی ثبت نشده است

فراخوان جشنواره داستان کوتاه جان فدا