گزارش تصویری |غرفه مکتب حاج قاسم در راهپیمایی روز قدس

تصاویر اختصاصی از غرفه بنیاد مکتب حاج قاسم در راهپیمایی روز قدس همراه با گرامیداشت یاد شهید سلیمانی

1402/01/25 18:12 36
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36


دیدگاهی ثبت نشده است

فراخوان جشنواره داستان کوتاه جان فدا