شرط عبور از بحران در بیانات سپهبد قاسم سلیمانی و رهبر انقلاب

پویش تولیدات محتوای مردمی / از حاج قاسم بگو