مکتب تراز تمدن نوین اسلامی

فراخوان شرکت در نخستین همایش ملی علمی-پژوهشی مکتب شهید سلیمانی؛

مکتب تراز تمدن نوین اسلامی

مهلت ارسال چکیده مقالات ۱۰ آذر؛
و اصل مقالات ۲۵ آذر می باشد.

نشانی: article@soleimani.ir

محورهای مقالات:

  • مولفه‌های مکتب شهید سلیمانی
  • مکتب شهید سلیمانی، مکتب تمدن‌ساز
  • شهید سلیمانی و مکتب مقاومت
  • مکتب شهید سلیمانی و نظام سلطه
  • شهید سلیمانی به مثابه یک رسانه تمام عیار
  • شهید سلیمانی و آینده آرمانی جامعه
  • شهید سلیمانی؛ فرمانده محبوب
  • شهید سلیمانی و ابعاد حقوقی ترور ایشان

پویش تولیدات محتوای مردمی / از حاج قاسم بگو