تلاش کردیم خشت اول کنگره شعر «سردار سربداران» محکم باشد

دبیر علمی نخستین کنگره شعر سردار سربداران:

تلاش کردیم خشت اول کنگره شعر «سردار سربداران» محکم باشد

امیری اسفندقه گفت: به عنوان دبیر علمی نخستین کنگره شعر سردار سربداران همه همتم را صرف این کردم که بهترین داورها در هر حوزه ورود یابند، نگاه به شعرها نقادانه همراه با ساخت و پرداخت باشد و پِی این بنا محکم گذاشته شود.

به گزارش ستاد خبری نخستین کنگره شعر سردار سربداران ، «مرتضی امیری اسفندقه»، دبیر علمی این کنگره با بیان اینکه استقبال از نخستین کنگره شعر سردار سربداران خوب بوده است، گفت: تعداد شاعرانی که در این دوره شعر خوب داشتند به نقد و نگاه داوران خوب بوده است.
امیری اسفندقه اظهار داشت: اگر نخستین کنگره شعر سردار سربداران که بنده دبیر علمی آن بودم، از نظر نقد علمی به عنوان اولین پایه درست باشد، بقیه دوره ها هم درست خواهد بود، ما چون داریم اولین کنگره شعر سردار سربداران را برگزار می کنیم همه تلاشمان این است که خشت اول را درست بگذاریم چون بقیه کنگره روی این خشت بنا می شود. اگر خشت اول محکم نباشد ، دیوار کج می رود.
وی تصریح کرد: به عنوان دبیر علمی نخستین کنگره شعر سردار سربداران، همه همتم را صرف این کردم که بهترین داورها در هر حوزه ورود یابند، نگاه به شعرها نقادانه همراه با ساخت و پرداخت باشد و پِی این بنا محکم گذاشته شود.همواره در مسیر مسایل علمی ، کلاس اول ابتدایی از دکترا سخت تر است چون کلاس اول ابتدایی پِی اول است، اگر درست گذاشته شود مدرک دکترا هم در هر دوره به افراد شایسته عطا خواهد شد.
دبیر علمی نخستین کنگره شعر سردار سربداران در پاسخ به این سئوال که آیا در بین آثار ارسالی، اثری بود که شما و داوران را به وجد بیاورد، عنوان کرد: شعر با احساس گفته می شود اما فکر، آنرا هدایت می کند.این سخن شاعران امروز، دیروز و فردای ایران است. داوری که بخواهد مجذوب شعر شود، نمی تواند آنرا داوری کند. ما تلاش کردیم در نخستین دوره کنگره شعر سربداران این اتفاق نیفتد.
امیری اسفندقه با اشاره به اینکه باید معیار سالم و منسجی از شعر داشته باشیم، بیان کرد: حتما در آثار نخستین دوره کنگره شعر سردار سربداران شعری هست که ما را به وجد بیاورد اما نباید در داوری ما اثر بگذارد. باید در فاصله معینی از شعر قرار بگیریم که آنرا داوری کنیم.دوست داشتن و دوست نداشتن خود را دخالت ندادیم و سعی کردیم ناقد باشیم نه ناقل.
وی در پایان خاطر نشان کرد: این را هم گفته باشم که به تعبیر سروانتس(شاعر و رمان نویس معروف اسپانیایی) این مردم هستند که سرانجام داورند ، داوران کهنسالی که هیچ گاه در قضاوتشان اشتباه نمی کنند.

پویش تولیدات محتوای مردمی / از حاج قاسم بگو