هر جا بود، به فکر مقاومت فلسطین بود

گفتاری از آقای خالد قدومی نماینده جنبش حماس در تهران؛

هر جا بود، به فکر مقاومت فلسطین بود

حاج‌قاسم یک شبکه قوی در روابطشان -چه در منطقه و چه در دنیای اسلام- داشت و سعی می‌کرد این شبکه را در خدمت مقاومت فلسطین به‌کار بگیرد؛ لذا، حاج‌قاسم شهید ملت فلسطین و قدس است.

گفتاری از خالد قدومی؛ نماینده جنبش حماس در ایران/ حاج‌قاسم، شهید بزرگ امت اسلام، دارای ابعاد گوناگون شخصیتی بود و فقط شخصیت نظامی نبود. ایشان برادر بزرگی برای ما در مقاومت به‌ویژه مقاومت فلسطین بود؛ چون فکر و ایده اصلی ایشان در نقش یک مسلمان، کمک و حمایت از کل مسلمانان به‌ویژه مسلمانان فلسطین بود. 
حاج‌قاسم سلیمانی، تا پایان عمرش در امت اسلام -چه در لبنان، سوریه، عراق، یمن، فلسطین، اندونزی، الجزایر و هر جایی که اسلام هست- به این فکر می‌کرد که من برای قدس و برای فلسطین چه وظیفه‌ای دارم و چه نقشی باید ایفا کنم؛ لذا حاج‌قاسم در جای‌جای جهان اسلامی نقش مثبت و فراوانی داشت. به نظر بنده، این سبب اصلی شهادت ایشان بود که خودش عامل مشترک بین کل مسائل راهبردی جهان اسلام بود و کمک و شریک بودنش و نقشش در مقاومت ما در فلسطین خیلی تأثیرگذار بود.
تجربه‌ حاج‌قاسم، مقاومت فلسطین را به چند دلیل قوی‌تر کرده است:
دلیل اول، تقدیم‌کردن ایده سیاسی و نظامی ایشان به مجاهدین فلسطینی است که واقعاً عمیق و مبنی بر مفاهیم و آیات قرآنی و فهم حقیقی منطقه و تحولات میدانی در مواجهه با دشمن صهیونیستی است.
دلیل دوم، حاج‌قاسم تجربه فناوری و تکنولوژی سلاح و تکنیک‌های جنگی میدانی را به فلسطین منتقل کرد؛ یعنی در ابتدا سلاح‌ها را با راه‌های گوناگون منتقل کرد، ولی بعداً به این نتیجه رسید که مقاومین و مجاهدین فلسطین می‌توانند فناوری این سلاح‌ها را در چهارچوب توانایی بومی غزه و فلسطین ایجاد کنند. ایشان با انتقال تجربه‌شان به دوستان و برادرانش در مقاومت فلسطینی توانست این کار را انجام بدهد که امروز شاهدیم که چه‌جوری مقاومت فلسطین در زمین و دریا و هوا پیشرفته شده است. پهپادهای که مقاومت الآن می‌سازد، توانایی حمل و پرتاب موشک‌های کوچک دارد و دوربین آن خیلی پیشرفت شده است.
دلیل سوم، شخصیت حاج‌قاسم است که چند بُعد داشت که رأی سیاسی و نظامی ایشان در مقاومت فی‌نفسه این مقاومت را پیشرفته و قوی‌تر کرد. 
دلیل آخر هم اینکه حاج‌قاسم یک شبکه قوی در روابطشان -چه در منطقه و چه در دنیای اسلام- داشت و سعی می‌کرد این شبکه را در خدمت مقاومت فلسطین به‌کار بگیرد؛ لذا، حاج‌قاسم شهید ملت فلسطین و قدس است، اگرچه جانشینش ان‌شاءاللّه راه مقدس آزادی قدس را ادامه خواهد کرد، ولی حقیقتاً جای حاج‌قاسم خالی است. ان‌شاءاللّه برکت خون این شهید عزیز و همه شهدا ضمانت اصلی ادامه این راه مقدس و راه آزادی قدس تا نابود رژیم صهیونیستی، دشمن مشترک امت اسلام، باشد.

 

پویش تولیدات محتوای مردمی / از حاج قاسم بگو