شهادت حاج قاسم فرصت طلایی روایتگری است

احمد شاکری:

شهادت حاج قاسم فرصت طلایی روایتگری است

در دومین روز از برگزاری نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران در غرفه انتشارات مکتب حاج‌قاسم، با استاد احمد شاکری، از نویسندگان ادبیات داستانی و منتقد ادبی، درباره روایاتی که از شهیدقاسم سلیمانی به ادبیات ما ارائه می‌شود به گفت‌وگو نشستیم.

استاد احمد شاکری با حضور در غرفه انتشارات مکتب حاج‌قاسم در نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران اظهار کرد: اتاق فکری باید باشد تا تجربیات بد درباره روایت‌های بیان‌شده از حاج‌قاسم را مدنظر قرار بدهد تا روایت ها درباره حاج قاسم به ادبیات روایی متعهد کمک کند
این نویسنده و منتقد ادبی ادامه داد: بنیاد سپهبد شهیدقاسم سلیمانی داشته‌ها و آورده‌های خود را باید در نظر بگیرد، زیرا تفاوتش با بقیه راویان در موضوعی است که عمیق است و جغرافیای بین‌المللی دارد.
وی با تأکید بر اینکه حاج‌قاسم شخصیت شاخصی است که باید مراقب بود در معرض افراط و تفریط درباره او قرار نگیریم، ادامه داد: درصدد باشید که درست‌ترین روایت را بیان و از روایت‌های نامتناسب جلوگیری کنید وگرنه توجه مردم و مخاطبان را از روایت درست برمی‌گردانید.
به گفته شاکری، باید بازه های زمانی زندگی شهید سلیمانی را در نظر گرفت که شهادت حاج‌قاسم اوج آن است و در نظر داشته باشیم که این زمان طلایی را از دست ندهیم.
این نویسنده در پایان گفت: حاج‌قاسم مظهر و نمود یک مکتب است و مکتب حاج‌قاسم نمود عاشورا و یک مرام است؛ و خصوصیات و ویژگی‌های حاج‌قاسم نباید فراموش شوند.

پویش تولیدات محتوای مردمی / از حاج قاسم بگو