نهادهای فرهنگی به مسئولیت خود در قبال حاج قاسم عمل کنند

صمدالله محمدی:

نهادهای فرهنگی به مسئولیت خود در قبال حاج قاسم عمل کنند

صمدالله محمدی، نماینده مردم بافت، با حضور در غرفه انتشارات مکتب حاج قاسم گفت: آموزش و پرورش باید شهید سلیمانی که نماد شجاعت، ایثار و شهادت است را به نسل‌های آینده معرفی کند.

صمدالله محمدی با حضور در غرفه انتشارات مکتب حاج قاسم در دومین روز برگزاری نمایشگاه بینالمللی کتاب تهران، اظهار کرد: بنیاد شهید سلیمانی ریالی بودجه دولتی نپذیرفته است.
نماینده مردم بافت، رابر و ارزوئیه در مجلس شورای اسلامی گفت: بنیاد شهید سلیمانی،ریالی از بودجه دولت را نپذیرفته است
نماینده مردم بافت، رابر و ارزوئیه در مجلس شورای اسلامی افزود: مجموعه‌ها و نهادهای فرهنگی کشور باید به رسالت خود عمل کنند.
وی گفت: آموزش و پرورش باید شهید سلیمانی که نماد شجاعت، ایثار و شهادت است را به نسل‌های آینده معرفی کند.
به گفته محمدی، درخواست مجلس از وزارت‌خانه‌های آموزش و پرورش و فرهنگ و ارشاد اسلامی عمل به وظایف خود بوده و راه‌اندازی دبیرخانه‌های دائمی شعر و فیلم مقاومت از جمله پیشنهاداتی بوده که در حال پیگیری است.
نماینده مردم بافت، رابر و ارزوئیه در مجلس شورای اسلامی افزود: متولیان امر فرهنگی با هماهنگی بنیاد شهید سلیمانی باید کار کنند تا چهارچوب لازم حفظ شود.
وی معرفی فراملی ابعاد وجودی شخصیت شهید سلیمانی را یک امر ضروری برشمرد و عتوان کرد: این مهم برای بسیاری از افراد در جهان دارای جذابیت است.

 

پویش تولیدات محتوای مردمی / از حاج قاسم بگو