هنوز کتابی در شان نام شهید سلیمانی منتشر نشده است

کوروش علیانی:

هنوز کتابی در شان نام شهید سلیمانی منتشر نشده است

کوروش علیانی : کتاب‌هایی که در مورد شهید سلیمانی منتشر شده در جامعه دیده نشده است.

کوروش علیانی با حضور در غرفه انتشارات مکتب حاج قاسم اظهار کرد: هر کتابی اول باید دیده و در بین مردم مطرح شود تا مطالعه آن ارزشمند باشد.
این نویسنده گفت: کتاب‌هایی که در مورد شهید سلیمانی منتشر شده هنوز چنین ویژگی نداشته و منتظر هستم کتابی در شان جایگاه شهید سلیمانی منتشر شود.
این نویسنده درباره کتاب "از چیزی نمی‌ترسیدم" هم گفت: این کتاب در واقع یک ماده خام اولیه است و نیاز بود به آن طوری پرداخته شود که وجوه شخصیت و زندگی خودنوشت شهید سلیمانی را برای مخاطب از زوایای مختلف مشخص کند.

پویش تولیدات محتوای مردمی / از حاج قاسم بگو