دست‌نوشته قبل از شهادت شهید سلیمانی نشان‌دهنده جهان‌بینی الهی است

مدرس دانشگاه :

دست‌نوشته قبل از شهادت شهید سلیمانی نشان‌دهنده جهان‌بینی الهی است

دکتر پرویز امینی: هیچ نوشته‌ای به اندازه نوشته شهید سلیمانی چند ساعت قبل از شهادت در شناخت جهان‌بینی الهی او رازگشا نیست.

دکتر پرویز امینی در سومین روز برگزاری سی و سومین دوره نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران با حضور در غرفه انتشارات مکتب حاج قاسم، اظهار کرد: شهید سلیمانی حقیقتی بود که به سادگی قابل شناخت نیست.
هیچ نوشته‌ای به اندازه نوشته حاج قاسم چند ساعت قبل از شهادت رازگشا نیست. شهید سلیمانی دیداری در سطح دیدار حضرت موسی با خدا را در دست‌نوشته‌اش مطالبه می‌کرد.
وی ادامه داد: جهان‌بینی شهید سلیمانی قدرتمند است که می‌خواهد نسبت الهی با عالم برقرار کند، باید شناسایی برای شناخت شهید سلیمانی را از طرق مختلف آغاز کرد.
این استاد دانشگاه ادامه داد: شهید سلیمانی جدایی و دو دستگی بین ایران و اسلام قائل نیست و یک الگوی بین‌المللی در جهان اسلام است که از طریق بازتولید خارج به داخل باید به مردم هر چه بیشتر معرفی شود و در این‌صورت وجه جدیدی از شخصیت ایشان به جامعه ایرانی معرفی می‌شود.
وی با اشاره به اینکه وجوهی از شخصیت شهید سلیمانی حتی برای خانواده‌اش شناخته شده نیست، گفت: شهید سلیمانی در ابعاد والایی ظهور و بروز داشته است.

پویش تولیدات محتوای مردمی / از حاج قاسم بگو