شهید سلیمانی علمدار فرهنگ پهلوانی در ایران است

احمدمسجدجامعی :

شهید سلیمانی علمدار فرهنگ پهلوانی در ایران است

رئیس پیشین شورای اسلامی شهر  تهران گفت: ما ملتی هستیم که با اخلاق پهلوانی از خود دفاع کرده و حاج قاسم علمدار این فرهنگ در این زمان است.

احمد مسجدجامعی با حضور در غرفه انتشارات مکتب حاج قاسم در نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران، اظهار کرد: آثاری که در مورد حاج قاسم منتشر شده باید جمع‌آوری و طبقه‌بندی شود.
وی با بیان اینکه نباید بخش‌های مختلف، سازمان‌ها و مجموعه‌ها دچار موازی‌کاری شوند، عنوان کرد: در مورد آثار منتشر شده درباره شهید سلیمانی نباید کمیت‌‌گرایی مد نظر باشد.
عضو پیشین شورای اسلامی شهر تهران با بیان اينكه تعداد آثار منتشر شده با موضوعات مختلف و درباره حاج قاسم زیاد است، گفت: باید مکتب حاج قاسم به‌عنوان یک مجموعه ملی دقت کند آثار کیفی خوبی در مورد ایشان منتشر شود.
وی با اشاره به اینکه حاج قاسم از تبار پهلوانانی است که از ایران دفاع کردند، ادامه داد: حاج قاسم نقطه وحدت فرهنگ ایرانی - اسلامی است.
رئیس پیشین شورای اسلامی شهر تهران خاطرنشان کرد: باید از شتاب‌زدگی در انجام کارها جلوگیری شود و برای توليد هر اثری در نظر داشته باشیم شهید سلیمانی محصول یک تاریخ است.
وی ادامه داد: پهلوانان ما در تاریخ به‌دلیل اينکه در راه دفاع از وطن جانفشانی کردند، جایگاه ویژه‌ای دارند که حاج قاسم نقطه شاخص این عرصه است.
مسجدجامعی تصریح کرد: باید به‌یاد داشته باشیم ملتی هستیم که با فرهنگ و اخلاق پهلوانی از خود دفاع کرده و حاج قاسم علمدار این فرهنگ در این زمان است.
وی با اشاره به اینکه حاج قاسم ابدا درگیر شهرت، عنوان و جایگاه نبود، بیان کرد: نیاز به زیاد گفتن برای معرفی حاج قاسم نیست.

پویش تولیدات محتوای مردمی / از حاج قاسم بگو