لزوم فراهم آمدن زمینه تربیت کودکان در کتاب‌های درسی از طریق آشنایی با حاج قاسم

نویسنده و پژوهشگر تاریخ معاصر تاکید کرد؛

لزوم فراهم آمدن زمینه تربیت کودکان در کتاب‌های درسی از طریق آشنایی با حاج قاسم

نویسنده و پژوهشگر تاریخ معاصر گفت: زمینه تربیت کودکان در کتاب‌های درسی از طریق آشنایی با حاج قاسم را باید فراهم کرد.

قاسم تبریزی با حضور در غرفه انتشارات مکتب حاج قاسم، اظهار کرد: خداوند تمام خوبی‌ها را در وجود حاج قاسم بروز داد‌.

این نویسنده و پژوهشگر تاریخ معاصر خاطرنشان کرد: انقلاب اسلامی در متن جامعه موجب قیام طیف‌های مختلف شد و زمینه رشد انسان‌های برجسته را فراهم کرد که حاج قاسم در انقلاب اسلامی درخشید.

تبریزی با اشاره به اینکه حاج قاسم دنبال شهرت نبود و با خدا معامله کرد، ادامه داد: اخلاص حاج قاسم وی را به یک الگوی جهانی تبدیل کرد.

وی با بیان اینکه باید زمینه تربیت کودکان در کتاب‌های درسی از طریق آشنایی با حاج قاسم را فراهم کرد، گفت: حاج قاسم الگویی کامل برای همه افراد جامعه است.

پویش تولیدات محتوای مردمی / از حاج قاسم بگو