شهید سلیمانی سیره‌ی پیامبر(ص) را در عمل پیاده کرده است

رئیس سابق کتابخانه ملی:

شهید سلیمانی سیره‌ی پیامبر(ص) را در عمل پیاده کرده است

علی اکبر اشعری گفت: شهید سلیمانی در پیروی عملی از نبی‌اکرم(ص) به شخصیت ممتازی دست‌یافته‌است.

رئیس سابق کتابخانه ملی با حضور در غرفه انتشارت مکتب حاج قاسم گفت: چند سالی است که بر مطالعه‌ی سیره پیامبر اکرم(ص) از منابع مختلف اهل‌سنت و شیعه متمرکز شده‌ام. لذا اکنون تصمیم‌گیری‌ها و عملکرد شهید سلیمانی را مطابق با آن سیره یافته‌ام. کردار و گفتار حاج‌قاسم سلیمانی اجرای عملی سیره‌ی رسول‌الله(ص) در جنگ، صلح، سیاست، سلوک فردی و اجتماعی بوده است.

افزود:  شهید سلیمانی در پیروی عملی از نبی‌اکرم(ص) به شخصیت ممتازی دست‌یافته‌است که او را در تاریخ ماندگار خواهد کرد.

پویش تولیدات محتوای مردمی / از حاج قاسم بگو