تحسین جبلی از اطلاعات کتاب‌شناختی بنیاد حفظ و نشر آثار شهید سپهبد قاسم سلیمانی

تحسین جبلی از اطلاعات کتاب‌شناختی بنیاد حفظ و نشر آثار شهید سپهبد قاسم سلیمانی

رئیس سازمان صداوسیما به تحسین اطلاعات کتاب‌شناختی و احاطه محتوایی بنیاد حفظ و نشر آثار شهید سپهبد قاسم سلیمانی پرداخت.

پیمان جبلی با حضور در غرفه انتشارات مکتب حاج قاسم، ضمن تحسین اطلاعات کتاب‌شناختی و احاطه محتوایی بنیاد حفظ و نشر آثار شهید سپهبد قاسم سلیمانی، صحت‌سنجی بیانات شهید سلیمانی در این بنیاد را بسیار مهم عنوان کرد.

وی همچنین گفت: بنیاد شهید سلیمانی برای تولید آثار فاخر باید پیش‌قدم شود.

رییس رسانه ملی در این بازدید در جریان آثار منتشر شده در مورد شهید سلیمانی قرار گرفت. وی همچنین در این بازدید یاد و خاطره سردار محمد حجازی را هم زنده نگه داشت

پویش تولیدات محتوای مردمی / از حاج قاسم بگو