اشعار در رثای شهید سلیمانی نسبت به سایر حوزه‌های ادبیات دفاع مقدس بهتر است

مصطفی محدثی‌خراسانی:

اشعار در رثای شهید سلیمانی نسبت به سایر حوزه‌های ادبیات دفاع مقدس بهتر است

یک شاعر آیینی گفت: در مقایسه با سایر حوزه‌های ادبیات دفاع مقدس، اشعار در مورد شخصیت سردار سلیمانی بسیار خوب کار شده است.

مصطفی محدثی‌خراسانی با حضور در غرفه انتشارات مکتب حاج قاسم اظهار کرد: من همواره اشعاری که در مورد حاج قاسم سروده شده را پیگیر بودم، در جشنواره سلام سردار حضور داشتم و پس از شهادت نیز در جشنواره‌های مختلف به‌عنوان داور حضور پیدا کرده ام.

وی با بیان اينکه در مقایسه با سایر حوزه‌های ادبیات دفاع مقدس در مورد شخصیت سردار سلیمانی بسیار خوب کار شده، گفت: هیچ شعری در شان بلندای مجموعه معرفتی حاج قاسم نیست.

وی با اشاره به اینکه حاج قاسم فراخوان تمام ارزش‌ها و آرمان‌های ملی و مذهبی و حتی اسطوره‌ای ما است، تصریح کرد: سرودن شعر برای این مجموعه معرفتی سخت است.

وی وجود حاج قاسم برای ادبیات ما را همچون یک خون تازه توصیف کرد و افزود: شهادت ایشان روح تازه‌‌ای به همه بخش‌های جامعه دمید.

این شاعر آیینی گفت: نسل جوان نیازمند تشویق است و اشعار فاخر شعرا می‌تواند افراد را به میدان بیاورد و به حاج قاسم نزدیک‌تر کند.

پویش تولیدات محتوای مردمی / از حاج قاسم بگو