جمع‌آوری منابع مستند در مورد شهید سلیمانی برای آشنایی نسل‌های بعد

محسن کاظمی:

جمع‌آوری منابع مستند در مورد شهید سلیمانی برای آشنایی نسل‌های بعد

یک پژوهشگر خواستار جمع‌آوری منابع مستند در مورد شهید سلیمانی برای آشنایی نسل‌های بعد با سردار دل‌ها شد.

محسن کاظمی در پنجمین روز از برگزاری سی و سومین دوره نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران با حضور در غرفه انتشارات مکتب حاج قاسم، اظهار کرد: کمیت در آثار مربوط حاج قاسم مهم نیست و باید کیفیت مد نظر قرار بگیرد.

وی با بیان اینکه حجم بالای انتشار کتاب لاجرم رخ می‌دهد، چون موضوعی با عظمت شهید سلیمانی بسیار مورد توجه قرار می‌گیرد.

این پژوهشگر و نویسنده گفت: این حاج قاسم مصرف امروز و تاریخی دارد و متولیان مکتب حاج قاسم باید کتاب‌ها را پایش کنند و مصرف امروز فقط مورد توجه نباشد، چراکه حاج قاسم به عصرهای بعد هم تعلق دارد.

این نویسنده خاطرنشان کرد: منابع مستند در مورد شهید سلیمانی باید ثبت و ضبط شود تا نسل‌های بعد با حقیقت حاج قاسم هر چه بیشتر آشنا شوند.

پویش تولیدات محتوای مردمی / از حاج قاسم بگو