تسلط بنیاد حفظ و نشر شهید سلیمانی بر آثار منتشر شده قابل تحسین است

رئیس حوزه هنری:

تسلط بنیاد حفظ و نشر شهید سلیمانی بر آثار منتشر شده قابل تحسین است

رئیس حوزه هنری، در پنجمین روز از نمایشگاه بین المللی کتاب تهران از غرفه انتشارات مکتب حاج قاسم بازدید کردند .

مهدی دادمان، رئیس حوزه هنری انقلاب اسلامی با حضور در غرفه انتشارات مکتب حاج قاسم ضمن تحسین تسلط محتوایی متولیان بنیاد حفظ و نشر شهید سپهبد قاسم سلیمانی بر آثار منتشر شده درباره شهید سلیمانی بر ضرورت و استمرار این نظارت تاکید کرد.

پویش تولیدات محتوای مردمی / از حاج قاسم بگو