شهید سلیمانی بزرگترین قهرمان حماسی تاریخ ماست/ شهید سلیمانی همه ویژگی های یک قهرمان را دارد

میلاد عرفان پور:

شهید سلیمانی بزرگترین قهرمان حماسی تاریخ ماست/ شهید سلیمانی همه ویژگی های یک قهرمان را دارد

مدیر مرکز موسیقی حوزه هنری با بیان اینکه شهید سلیمانی بزرگترین قهرمان حماسی تاریخ ماست ، گفت: شهید سلیمانی همه ویژگی های یک قهرمان را دارد.

میلاد عرفان پور مدیر مرکز موسیقی حوزه هنری با حضور در غرفه بنیاد حفظ نشر آثار شهید سلیمانی در نمایشگاه بین المللی کتاب تهران اظهار کرد:  افتخار دارم در غرفه ای حضور پیدا کنم که یادآور  مکتب شهید سلیمانی است و  به عنوان یکی از کوچکترین شاعران این سرزمین افتخار داشتم ابیاتی در وصف شهید سلیمانی بسرایم .
عرفان پور با بیان اینکه  در طول تاریخ  قهرمان و اسطوره های  زیادی داشتیم ، گفت:  قهرمان ها مخلوق ادبیات ما بودند  و شاعران و نویسندگان ما قهرمان خلق کردند اما شهید سلیمانی بزرگترین قهرمان حماسی تاریخ ماست و همه ویژگی های  یک قهرمان را دارد.
مدیر مرکز موسیقی حوزه هنری تصریح کرد: بسیاری  از هنرمندان کشورمان  مشغول ساخت کارهای بزرگی برای شهید سلیمانی هستند و از این طریق شخصیت این شهید  عزیزمان بیشتر شناخته می شود.

پویش تولیدات محتوای مردمی / از حاج قاسم بگو