حضور وزیر ارشاد در غرفه انتشارات مکتب حاج قاسم

حضور وزیر ارشاد در غرفه انتشارات مکتب حاج قاسم

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در پنجمین روز از نمایشگاه بین المللی کتاب تهران در غرفه انتشارات مکتب حاج قاسم حضور یافت.

محمدمهدی اسماعیلی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در غرفه انتشارات مکتب حاج قاسم واقع در نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران حضور یافت.

وی از اقدامات انجام گرفته توسط غرفه انتشارات مکتب حاج قاسم در راستای معرفی شخصیت شهید سلیمانی تقدیر کرد.

پویش تولیدات محتوای مردمی / از حاج قاسم بگو