انجام کار فرهنگی در مورد شهید سلیمانی مصداق اعلی جهاد تبیین است

سخنگوی شورای نگهبان:

انجام کار فرهنگی در مورد شهید سلیمانی مصداق اعلی جهاد تبیین است

سخنگوی شورای نگهبان گفت: مصداق اعلی جهاد تبیین این است که در مورد حاج قاسم کارهای فرهنگی انجام بگیرد.

هادی طحان‌نظیف با حضور در غرفه انتشارات مکتب حاج قاسم واقع در پنجمین روز از برگزاری سی و سومین دوره نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران، اظهار کرد: حاج قاسم یک سرمایه ملی است و واقعا مصداق اعلی کار فرهنگی و جهاد تبیین این است که در مورد حاج قاسم کارهای فرهنگی انجام بگیرد.

وی چاپ کتاب، به‌ویژه برای آشنایی هر چه بیشتر نسل نوجوان و جوان با شخصیت شهید سلیمانی را مورد تاکید قرار داد و گفت: زمانی که حاج قاسم به شهادت رسید، یک سری وسایل همراه ایشان بود که یکی از آن‌ها کتاب بود.

طحان‌نظیف ادامه داد: این موضوع نشان می‌دهد شهید سلیمانی اهتمام ویره‌ای به موضوع کتاب و کتاب‌خوانی داشته‌اند.

سخنگوی شورای نگهبان با اشاره‌ به اینکه فعالیت تخصصی مجموعه مکتب حاج قاسم یک اقدام خوب است که در آن به نسل نوجوان و جوان توجه ویژه‌ای صورت گرفته است، گفت: مکتب حاج قاسم با این نگاه می‌تواند اقدامات خوبی را در راستای معرفی هر چه بیشتر شخصیت شهید سلیمانی انجام بدهد.

پویش تولیدات محتوای مردمی / از حاج قاسم بگو