شهید سلیمانی در طوفان های سیاست یک سرمایه است

عبدالحسین روح الامینی:

شهید سلیمانی در طوفان های سیاست یک سرمایه است

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی گفت: شهید سلیمانی در فراز و نشیب  طوفان های  سیاست یک سرمایه است که باید حفظ شود.

عبدالحسین روح الامینی نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی با حضور در غرفه بنیاد حفظ نشر و آثار شهید سلیمانی در نمایشگاه بین المللی کتاب اظهار کرد: شهید سلیمانی  متعلق به همه ملت ایران است و سبک زندگی این شهید عزیزمان پیامبر گونه و تبلور یک مومن مجاهد معتقد به آیات الهی و سیره اهل بیت (ع) بود.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی خاطر نشان کرد: در مراسم تشییع پیکر این شهید عزیزمان  همه اقشار جامعه حضور داشتند و خداوند عنایات زیادی به شهید سلیمانی داشت.

 وی با بیان اينکه شهید سلیمانی در فراز و نشیب طوفان های سیاست یک سرمایه است که باید حفظ شود، یادآور شد:  شهید سلیمانی شخصیتی فراملی است و ما باید مسائل را با عینک شهید سلیمانی ببینیم.

پویش تولیدات محتوای مردمی / از حاج قاسم بگو