اقدام قابل تحسین بنیاد حفظ و نشر آثار شهید سلیمانی از نگاه رییس سازمان تبلیغات اسلامی

اقدام قابل تحسین بنیاد حفظ و نشر آثار شهید سلیمانی از نگاه رییس سازمان تبلیغات اسلامی

رئیس سازمان تبلیغات اسلامی گفت: اقدام بنیاد حفظ و نشر آثار شهید سلیمانی در معرفی کتاب های برتر در مورد شهید سلیمانی به مردم  قابل تقدیر و تحسین  است.

حجت‌الاسلام محمد قمی باحضور در غرفه بنیاد حفظ و نشر آثار شهید سلیمانی به تمجید از مضامین بلند کتاب سرباز نامه پرداخت و تأکید کرد: بایدکتاب سربازنامه درفضای فرهنگی دیده و مضامین بلند آن در فرم‌های محتلف به مردم عرضه شود.

پویش تولیدات محتوای مردمی / از حاج قاسم بگو