شهید سلیمانی یک سرمایه کم نظیر

شهید سلیمانی یک سرمایه کم نظیر

عضو مجلس خبرگان رهبری گفت: شهادت، پاداش سال ها مجاهدت در راه خدا برای شهید سلیمانی بود.

محسن اسماعیلی عضو مجلس خبرگان رهبری با حصور در غرفه بنیاد حفظ و نشر آثار شهید سلیمانی با بیان اینکه  شهادت، پاداش سال‌ها  مجاهدت در راه خدا برای شهید سلیمانی بود، ادامه داد: خیلی مهم است که یک چهره نظامی الگوی اخلاقی و عرفانی مردم شود و این نتیجه اخلاص شهید سلیمانی است.

اسماعیلی با بیان اینکه شهید سلیمانی عمر خود را در جنگ و مقابله با دشمنان اسلام سپری نمود، افزود: شهید سلیمانی به یک سرمایه کم نظیر تبدیل شد و توجه دلها به این شهید عزیزمان، یک سرمایه بزرگ است.

عضو مجلس خبرگان رهبری با تاکید بر اینکه شهید سلیمانی سرمایه انقلاب و جهان اسلام است، یادآور شد: باید این سرمایه ملی را با تمام وجود حفظ کنیم و در معرفی چهره شهید، طراوت ‌های رسانه ای رعایت شود.

اسماعیلی تصریح کرد: شهید سلیمانی انسان جذابی بود و بنده در همه  دیدارها، حاج قاسم را به چشم شهید می دیدم و ما در زمان حیات این شهید عزیزمان ، حالت شهید بودن را ملاحظه می کردیم.

وی در پایان تاکید کرد محبت شهید سلیمانی برای همه می تواند نجات بخش باشد.

پویش تولیدات محتوای مردمی / از حاج قاسم بگو