مسئولان منش شهید سلیمانی را در کارهای خود مدنظر قرار بدهند

حجت‌الاسلام نورالله قدرتی:

مسئولان منش شهید سلیمانی را در کارهای خود مدنظر قرار بدهند

معاون حقوقی قوه قضاییه گفت: مسئولان به‌صورت ویژه باید منش شهید سلیمانی را در کارهای خود مدنظر قرار بدهند.

حجت‌الاسلام نورالله قدرتی با حضور در غرفه انتشارات مکتب حاج قاسم واقع در نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران اظهار کرد: زندگی حاج قاسم را همه ما باید الگو قرار بدهیم.
معاون حقوقی قوه قضاییه با تاکید بر اینکه هر کدام از ما به سهم خویش باید راه شهید سلیمانی را ادامه بدهیم، افزود:مسئولان به‌صورت ویژه باید منش شهید سلیمانی را در کارهای خود مدنظر قرار بدهند.
وی منش شهید سلیمانی را ایثار و شهامت بیان کرد و متذکر شد: زندگی حاج قاسم یک مکتب و نقطه محوری در آن،مردم‌داری است.
معاون حقوقی قوه قضاییه در ادامه رفع مشکلات توسط مسئولان با الگو گرفتن از منش شهید سلیمانی را کاری شدنی برشمرد.
وی در مورد غرفه انتشارات مکتب حاج قاسم در نمایشگاه هم گفت: انتشارات مکتب حاج قاسم نقش مهمی در معرفی هر چه بیشتر شخصیت شهید سلیمانی به اقشار مختلف مردم دارد.

پویش تولیدات محتوای مردمی / از حاج قاسم بگو