شهادت شهید سلیمانی نقطه آغاز مکتب حاج قاسم است

حجت‌الاسلام محمد شجاعی:

شهادت شهید سلیمانی نقطه آغاز مکتب حاج قاسم است

استاد حوزه و دانشگاه شهادت شهید سلیمانی را نقطه آغاز مکتب حاج قاسم بیان کرد.

حجت‌الاسلام محمد شجاعی با حضور در غرفه انتشارات مکتب حاج قاسم واقع در نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران، اظهار کرد: حاج قاسم به تنهایی یک ملت بود و در عملیات نظامی نیز تمدنی فکر می‌کرد.
وی ادامه داد: شهید سلیمانی در عملیات‌های نظامی هم به آینده درخشان مد نظر جامعه جهانی فکر می‌کرد. 
این استاد حوزه و دانشگاه با بیان اینکه حاج قاسم یک شخصیت کامل بود و توان هدایی بالایی داشت، تصریح کرد: حاج قاسم در ابعاد مختلف می‌توانست جامعه را هدایت کند و شخصیتی بود که روحش از قالب فردیت خارج و یک امت شده بود و به تنهایی رسالت یک امت را به دوش کشید.
حجت‌الاسلام شجاعی گفت: سطح کار جهادی که حاج قاسم انجام داد، کار راحتی نیست و در واقع به‌جایی رسید که شهادت ایشان را به آرامش می‌رساند.
وی شهادت شهید سلیمانی را نقطه آغاز مکتب حاج قاسم بیان کرد و افزود: محبوبیت شهید سلیمانی جذابیت و وسعت شخصیت وی را نشان می‌دهد.

پویش تولیدات محتوای مردمی / از حاج قاسم بگو