سربازنامه‌ها و سردارنامه‌ها جای کار زیادی دارند

میثم نیلی:

سربازنامه‌ها و سردارنامه‌ها جای کار زیادی دارند

رئیس مجمع ناشران انقلاب اسلامی گفت: سرباز نامه‌ها و سردارنامه‌ها جای کار زیادی دارند.

میثم نیلی رئیس مجمع ناشران انقلاب اسلامی با حضور در غرفه انتشارات مکتب حاج قاسم با بیان اینکه اسطوره ها را مردم می سازند، اظهار کرد: بیشتر از اینها باید درباره حاج قاسم سخن گفته شود و جای کار زیادی دارد.
وی ادامه داد: در مورد کتاب "سربازنامه" آقای افشین اعلا در تدارک برنامه هایی هستیم و امسال باید برای آن کار ویژه تعریف کنیم.
نیلی با بیان اينکه باید برای کتاب "سربازنامه" آقای افشین اعلا یک مسابقه حفظ شعر، یک سمفونی چند زبانه، نمایش و پرده های نقالی هم باید درنظر گرفته شود.
وی با بیان اينکه سرباز نامه‌ها و سردار نامه‌ها جای کار زیادی دارند، اضافه کرد: نشریات زیادی در مورد تشییع پیکر شهید سلیمانی به تحریر در آورده شده است ولی هر چقدر به تشییع پیکر مطهر شهید سلیمانی بپردازیم باز هم جای کار دارد.
نیلی تاکید کرد: بدرقه تاریخی حاج قاسم را به زبان های مختلف و در نشریات متعدد به رشته تحریر دربیاورید که جنبه بین الملل داشته  باشد.
وی با بیان اينکه ۴۰۰ تشییع نمادین برای شهید حاج قاسم سلیمانی برگزار شده، یادآور شد: تشییع نمادین پیکر شهید سلیمانی و مراسمهای بزرگداشت این شهید عزیز در کشورهای مختلف خود میتواند موضوع اصلی یک نشریه مکتوب باشد و باید بیشتر به آن پرداخته شود.

پویش تولیدات محتوای مردمی / از حاج قاسم بگو