ابعاد زندگی شهید سلیمانی را بیشتر باید برای نسل جوان تببین کنیم

آیت الله سعدی:

ابعاد زندگی شهید سلیمانی را بیشتر باید برای نسل جوان تببین کنیم

عضو مجلس خبرگان رهبری با بیان اینکه  تشییع پیکر مطهر شهید سلیمانی مایه برکت برای نظام اسلامی شد، گفت:  ابعاد زندگی شهید سلیمانی  را باید بیشتر  برای نسل جوان تبیین کنیم.

آیت الله  حسینعلی سعدی رئیس دانشگاه امام صادق (ع) و عضو مجلس خبرگان رهبری با حضور در غرفه انتشارات مکتب حاج قاسم اظهار کرد: ابعاد مختلف شخصیت شهید حاج قاسم سلیمانی باید بازخوانی شود.
وی ادامه داد: در نسل جوان نسبت به ابعاد زندگی شهید سلیمانی یک تقاضای فکری، وجدانی و عاطفی وجود دارد و این تقاضا باید در حوزه های مختلف پاسخ داده شود.
رئیس دانشگاه امام صادق(ع) با بیان اینکه زنده نگه‌داشتن مکتب حاج قاسم و تبیین این مکتب کار مهمی است، افزود: تشییع پیکرمطهر شهیدسلیمانی مایه برکت برای نظام اسلامی شد و ابعاد زندگی شهید سلیمانی را باید بیشتر برای نسل جوان تبیین کنیم.

 

پویش تولیدات محتوای مردمی / از حاج قاسم بگو