توان جبهه مقاومت با مدیریت نوین شهید سلیمانی گسترش یافت/ نام او شایسته بهترین کارهاست

سعید زاهدی:

توان جبهه مقاومت با مدیریت نوین شهید سلیمانی گسترش یافت/ نام او شایسته بهترین کارهاست

نویسنده و پژوهشگر دفاع مقدس گفت: توان جبهه مقاومت با مجاهدت‌های شهید سلیمانی گسترش یافته است.

نویسنده و پژوهشگر دفاع مقدس در ششمین روز از نمایشگاه کتاب با حضور در غرفه انتشارات مکتب حاج قاسم اظهار کرد: شهید سلیمانی شبکه ارتباطات قوی و مستحکمی را با رفتار و عمل خود در خارج از کشور گسترش داده بود.
سعیدزاهدی، نویسنده و پژوهشگر دفاع مقدس افزود: شهید سلیمانی ارتباطات گسترده‌ای داشت. می توانست با دایره وسیعی از گروه‌ها و افراد نقاط اشتراک پیدا کند و همه را ذیل هدفی واحد گرد آورد.
وی گفت: درباره مدل فرماندهی شهید سلیمانی حرف های زیادی برای گفتن وجود دارد که فراتر از مدل‌های کلاسیک دنیا است.
زاهدی با بیان اينکه توان جبهه مقاومت با مجاهدت‌های شهیدسلیمانی گسترش یافته است، یادآور شد: باید شبکه گسترده‌ای از اشخاصی که در حوزه تولید درباره شهید سلیمانی فعالند را فراخواند و بهترین و با کیفیت ترین کارها را برای ایشان انجام داد.

پویش تولیدات محتوای مردمی / از حاج قاسم بگو