شهید سلیمانی در آسمان ها محبوب تر از زمین است

آیت الله علی اکبر رشاد:

شهید سلیمانی در آسمان ها محبوب تر از زمین است

رئیس پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی با اشاره به محبوبیت شهید سلیمانی در بین نسل های مختلف  گفت: شهید سلیمانی در آسمان ها محبوب تر از زمین اس

آیت الله رشاد رئیس پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی با حضور در غرفه انتشارات مکتب حاج قاسم درخصوص کتاب‌های منتشر شده درباره شهید سپهبدحاج قاسم سلیمانی اظهار کرد: باید زبان مخاطب را فهم و با زبان مخاطب محاوره کنیم و این هنر ما است.
وی درباره محبوبیت شهید سلیمانی بین مردم و نسل های مختلف خاطر نشان کرد: شهید سلیمانی در آسمان‌ها محبوب تر از زمین است

پویش تولیدات محتوای مردمی / از حاج قاسم بگو