آثار منتشر شده درباره شهید حاج قاسم سلیمانی کافی نیست/ جبهه مقاومت مدیون مجاهدت های شهید سلیمانی است

سید محمد حسینی:

آثار منتشر شده درباره شهید حاج قاسم سلیمانی کافی نیست/ جبهه مقاومت مدیون مجاهدت های شهید سلیمانی است

معاون امور مجلس ریاست جمهوری گفت: آثار منتشر شده درباره شهید حاج قاسم سلیمانی کافی نیست.

سید محمد حسینی معاون امور مجلس رییس جمهور با حضور در غرفه انتشارات مکتب حاج قاسم با بیان اینکه شهید سلیمانی الگوی جوانان و نوجوانان ایرانی است، اظهار کرد: آثار منتشر شده درباره شهید حاج قاسم سلیمانی کافی نیست.
وی با تاکید بر اینکه شخصیت و مکتب شهید سلیمانی باید از زوایای مختلف مورد بررسی قرار گیرد، ادامه داد: جبهه مقاومت مدیون مجاهدت‌های شهید سلیمانی است و دوستداران این شهید عزیزمان با افکار و اندیشه ایشان کاملا آشنا هستند.

پویش تولیدات محتوای مردمی / از حاج قاسم بگو