معاون رئیس جمهوری در غرفه انتشارات مکتب حاج قاسم حضور یافت

معاون رئیس جمهوری در غرفه انتشارات مکتب حاج قاسم حضور یافت

معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان بنياد شهید و امور ایثارگران با حضور در غرفه انتشارات مکتب حاج قاسم، از اقدامات صورت گرفته تقدیر کرد.

سید اميرحسين قاضی‌زاده هاشمی با حضور در غرفه انتشارات مکتب حاج قاسم واقع در نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران از آثار موجود در این غرفه دیدن کرد و به طرح پرسش در مورد متن و محتوای این کتب پرداخت.
قاضی‌زاده هاشمی اقدامات انجام گرفته توسط غرفه انتشارات مکتب حاج قاسم را مورد تقدیر قرار داد و آن‌را اقدامی ارزشمند در راستای معرفی هر چه بیشتر شخصیت شهید سلیمانی به اقشار مختلف مردم دانست.

پویش تولیدات محتوای مردمی / از حاج قاسم بگو