درباره شهید سلیمانی می توان بیش از ۱۰۰ اثر مرجع تولید کرد

سردار نائینی:

درباره شهید سلیمانی می توان بیش از ۱۰۰ اثر مرجع تولید کرد

رئیس مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس گفت: اقدامات بنیاد شهید سلیمانی در نظارت و معرفی آثار برتر با قوت ادامه یابد.

سردار علی محمد نائینی با حضور در غرفه انتسارات مکتب حاج قاسم اظهار کرد: اقدامات بنیاد شهید سلیمانی در نظارت و معرفی آثار برتر با قوت باید ادامه یابد.
وی ادامه داد: بنیادشهید سلیمانی همچنین باید کارهای مرجع و فاخر درباره حاج قاسم تولید کند.
سردار نائینی تاکید کرد: مثلا می‌توان هر چند سال یکبار جشنواره‌ای در معرفی آثار برتر درباره شهید سلیمانی برگزار و نشست‌هایی برای نقد و بررسی کتاب‌هایی که در مورد شهید سلیمانی نوشته شده است برگزار کرد.
سردار نائینی با بیان اينکه  کارهای پژوهشی بیشتری  درباره شهید سلیمانی باید انجام شود، یادآور شد: درباره شهید سلیمانی می‌توان بیش از ۱۰۰ سال آثار مرجع  تولید کرد.وی با بیان اينکه پرداختن به اقدامات و توانمندی جبهه مقاومت جای کار زیادی دارد، خاطر نشان کرد: از اسناد، روایت‌ها و صوت‌های شهید سلیمانی باید یک نظام پژوهشی و آثار متفاوتی تعریف کرد و نسبت به انتشار آنها اهتمام داشت .

پویش تولیدات محتوای مردمی / از حاج قاسم بگو