معاون رئیس‌جمهور در غرفه انتشارات مکتب حاج قاسم حضور یافت

معاون رئیس‌جمهور در غرفه انتشارات مکتب حاج قاسم حضور یافت

معاون رئیس‌جمهوری در امور زنان و خانواده با حضور در غرفه انتشارات مکتب حاج قاسم، از اقدامات صورت گرفته تقدیر کرد.

دکتر انسیه خزعلی امروز پنج‌شنبه در غرفه انتشارات مکتب حاج قاسم واقع در نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران حضور یافت.
معاون رئیس‌جمهوری در امور زنان و خانواده از آثار موجود در این غرفه دیدن کرد و به طرح پرسش در مورد کمیت و کیفیت آثار منتشر شده  پرداخت.
خزعلی اقدامات انجام گرفته توسط غرفه انتشارات مکتب حاج قاسم را مورد تقدیر قرار داد.

پویش تولیدات محتوای مردمی / از حاج قاسم بگو