شهید سلیمانی کارگزاری عالیرتبه در عرصه سیاست خارجی بود/ باید هیاتی فکری برای تدوین مولفه‌های مکتب شهید سلیمانی در عرصه های مختلف داشته باشیم

علی باقری کنی:

شهید سلیمانی کارگزاری عالیرتبه در عرصه سیاست خارجی بود/ باید هیاتی فکری برای تدوین مولفه‌های مکتب شهید سلیمانی در عرصه های مختلف داشته باشیم

معاون سیاسی وزارت امور خارجه گفت: شهید سلیمانی کارگزاری عالیرتبه در عرصه سیاست خارجی بود.

علی باقری کنی با حضور در غرفه انتشارات مکتب حاج قاسم با بیان اينکه منظر نگاه به شهید سلیمانی اهمیت زیادی دارد، اظهار کرد: تعریف مقام معظم رهبری درباره شهید حاج قاسم سلیمانی بی‌نظیر و بی بدیل است و شهید سلیمانی نشان الگوی حکمرانی انقلاب اسلامی را از مقام معظم  گرفته است.
وی ادامه داد:  اگر مبنا و تجسم عینی اندیشه انقلاب اسلامی را در تفکرات شهید مطهری بدانیم، مکتب شهید سلیمانی از منظر حکمرانی انقلاب اسلامی، امتداد آن را خارج از مرزهای ایران اسلامی برده است.
باقری کنی با بیان اینکه  شهید سلیمانی خود را مسئول بخشی از حکومت نمی دانست، یادآور شد: شهید سلیمانی، فکر، نگاه و وظایف کاری خود را محدود و منحصر به مسئولیت خود نمیکرد.
وی افزود: باید به دنبال کشف و استخراج مولفهها، شاخصهها و ملاکهای مکتب شهید سلیمانی در عرصههای حکمرانی باشیم.
باقری کنی به برخی ویژگی‌های برجسته  شهید سلیمانی در عرصه حکمرانی اشاره کرد و گفت: شخصیت نظامی ، فرماندهی در جبهه مقاومت و کارگزاری عالی رتبه عرصه سیاست خارجی از ویژگی‌های برجسته شهید سلیمانی بود.
باقری کنی گفت: درصدد هماهنگی بین مجموعه وزارت خارجه با بنیاد مکتب شهید سلیمانی هستیم  تا مولفهها ، شاخصها و ملاکهای سیاست خارجی در مکتب شهید سلیمانی را فعال کنیم.
معاون سیاسی وزارت امورخارجه اظهار داشت: مکتب شهید سلیمانی باید زنده بماند و ما باید سیاست خارجهمان را بر اساس شاخصهها و ملاک‌های این شهید عزیزمان ساماندهی کنیم‌
باقری کنی با تاکید بر اینکه سیره شهید سلیمانی به زمان حاضر نزدیک است، افزود: شهید سلیمانی در عرصه مقاومت دارای تفکر شاخصی بود و در یک گستره جغرافیایی این را می‌شود مشاهده کرد. وی تصریح کرد: باید یک هیات فکری برای تدوین مولفههای مکتب شهید سلیمانی در عرصههای مختلف داشته باشیم.

باقری کنی  با بیان اینکه  شهید سلیمانی تفکر مقاومت را همسو با نگاه و منافع ملی کشورها عینیت می بخشید، ادامه داد: شهید سلیمانی ارتباط نزدیک با اقشار مختلف برقرار کرده بود و این شهید عزیزمان  خیلی از معادلات قدرتهای بزرگ را بهم ریخته بود.
وی خاطر نشان کرد: مولفهها و مکتب شهید سلیمانی از سیره امام راحل و مقام معظم رهبری نشات گرفته است.

پویش تولیدات محتوای مردمی / از حاج قاسم بگو