حضور شاعر سربازنامه در غرفه انتشارات مکتب حاج قاسم

حضور شاعر سربازنامه در غرفه انتشارات مکتب حاج قاسم

افشین اعلاء شاعر کتاب سربازنامه در غرفه انتشارات مکتب حاج قاسم حضور یافت.

افشین اعلاء شاعر کتاب سربازنامه روز پنج‌شنبه در غرفه انتشارات مکتب حاج قاسم در نمایشگاه بین المللی کتاب تهران حضور یافت.
شاعر کتاب سربازنامه از انتشارات مکتب حاج قاسم برای ترویج مکتب شهید سلیمانی در بین آحاد مردم  تقدیر کرد.

پویش تولیدات محتوای مردمی / از حاج قاسم بگو