ضرورت روایت مردم از شهید سلیمانی

سعید شعرباف تبریزی:

ضرورت روایت مردم از شهید سلیمانی

شهردار کرمان گفت: باید روایتگری درخصوص شهید سلیمانی را از سطح مدیران، همرزمان و همکاران فراتر برده و در بین عموم جامعه گسترش دهیم.

سعید شعرباف تبریزی شهردار کرمان با حضور در غرفه انتشارات مکتب حاج قاسم اظهار کرد: ابعاد والای شخصیت شهید سلیمانی برای همه مردم ایران حرف نو، متفاوت و جذاب دارد.
وی با بیان اينکه باید تولید آثار مکتوب و هنری درباره شهید سلیمانی را مردمی کنیم، گفت: لازم است مردم وارد میدان شوند و درباره مفهوم مقاومت و همچنین شهید سلیمانی باید از ظرفیت‌های مردمی بهره‌برداری نمود.
شعرباف با تاکید بر اینکه شهید حاج‌قاسم سلیمانی در دل همه جای دارد، افزود: هر شخص باید روایت خود از شهید سلیمانی را مطرح کند و ضرورت دارد روایتگری درخصوص شهید سلیمانی را از سطح مدیران، همرزمان و همکاران فراتر برده و در بین عموم جامعه گسترش دهیم.
وی با بیان اينکه خیابان به خیابان عراق، سوریه، فلسطین و لبنان می‌تواند محل تولید آثاری از شهید سلیمانی باشد، خاطر نشان کرد: پرداختن به چهره بین‌المللی شهید سلیمانی جای کار زیادی دارد و درباره شهید عزیزمان باید تولیدات فاخری ارایه نمود

پویش تولیدات محتوای مردمی / از حاج قاسم بگو