تمجید معاون بین الملل جامعه المصطفی از غرفه انتشارات مکتب حاج قاسم

تمجید معاون بین الملل جامعه المصطفی از غرفه انتشارات مکتب حاج قاسم

معاون بین الملل جامعه المصطفی العالمیه به تمجید از انتشارات مکتب حاج قاسم در معرفی کتاب های برتر و کتاب شناسی موجود در غرفه پرداخت.

حجت الاسلام والمسلمین محسن قنبری  با حضور در غرفه انتشارات مکتب حاج قاسم ضمن تمجید از اقدامات غرفه درباره شهید سلیمانی  بر همکاری بیشتر جامعه المصطفی العالمیه  با انتشارات مکتب حاج قاسم  در حوزه ترویج مکتب شهید سلیمانی  تاکید کرد.
معاون بین الملل جامعه المصطفی العالمیه از اقدامات غرفه انتشارات مکتب حاج قاسم  در معرفی آثار برتر  قدردانی کرد

پویش تولیدات محتوای مردمی / از حاج قاسم بگو